تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : قرارداد سرویس و نگهداری سالانه ۲ دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک با ظرفیت ۸ نفر و ۱۲ نفر
بازدید به همراه معرفینامه معتبر الزامی است
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۰۳۹۹۰۰۰۰۵۸
برگزار کننده : اداره کل تامین اجتماعی استان شرق تهران
نام سرویس : انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

قرارداد سرویس و نگهداری سالانه 2 دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک با ظرفیت 8 نفر و 12 نفربازدید به همراه معرفینامه معتبر الزامی استنمونه قرارداد ضمیمه پیوست میباشداخذ استاندارد سازی بر عهده تامین کننده برنده میباشد.
قرارداد سرویس و نگهداری سالانه ۲ دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.