تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس و رفع عیب لوگو سر درب مجتمع
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۱۱۷۰۰۰۱۷۶
برگزار کننده : مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران استان البرز
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱مرحله
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
محل تحویل : استان : البرز ، شهر : کرج

شرایط آگهی

بازدید الزامی میباشدارائه پیش فاکتور الزامی می باشد
سرویس و رفع عیب لوگو سر درب مجتمع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.