تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید لوازم یدکی پمپ CPH واحد گازی ۹۴/۲V نیروگاه شهید سلیمی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/177/559/040ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
خرید لوازم یدکی پمپ CPH واحد گازی ۹۴/۲V

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.