تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری مدیریت نیروهای سیمبان راننده، کارشناسی و اداری و خدماتی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 8/680/000/000 ریال هزینه نشر اگهی و کسورات قانونی برعهده برنده می باشد
واگذاری مدیریت نیروهای سیمبان راننده، کارشناسی و اداری و خدماتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.