تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری امانی خودروهای سنگین و امور خدماتی ، واگذاری حجمی امور مربوط به فعالیت خط گرم و خدمات مشترکین- ۱۴۰۱/۱۷۷/۶۰۳
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری امانی خودروهای سنگین و امور خدماتی ، واگذاری حجمی امور مربوط به فعالیت خط گرم و خدمات مشترکین- ۱۴۰۱/۱۷۷/۶۰۳

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 0 مبلغ تضمین : 8,950,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/16ساعت: 15:00
واگذاری امانی خودروهای سنگین و امور خدماتی، واگذاری حجمی امور مربوط به فعالیت خط گرم و خدمات مشترکین

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.