تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری نصب و تعمیرات و بازدید فنی و بازدید محل و آماده سازی محل انشعاب و نظارت بر نصب و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی شهرستان یزد ، زارچ ، اشکذر ، مهریز وهرات-۱۴۰۱/۱۷۴/۶۰۳
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری نصب و تعمیرات و بازدید فنی و بازدید محل و آماده سازی محل انشعاب و نظارت بر نصب و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی شهرستان یزد ، زارچ ، اشکذر ، مهریز وهرات-۱۴۰۱/۱۷۴/۶۰۳

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 0 مبلغ تضمین : 4,300,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/16ساعت: 15:00
واگذاری نصب و تعمیرات و بازدید فنی و بازدید محل و آماده سازی محل انشعاب و نظارت بر نصب و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی شهرستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.