تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۴ دستگاه جراثقال کفی دار ۵ تن و ۳ تن هر کدام ۲ دستگاه

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد 500/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی مبلغ تضمین 4100/000/000 ریال
خرید ۴ دستگاه جراثقال کفی دار ۵ تن و ۳ تن هر کدام ۲ دستگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.