تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید حمل ، نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری خروجی پساب
مبلغ براورد ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 10/200/000/000 ریال
خرید حمل ، نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری خروجی پساب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.