تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید یک دستگاه GPR پرتابل
براورد : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید یک دستگاه GPR پرتابل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.