تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات تعمیر و نگهداشت تجهیزات و نرم افزار سیستم مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 808/050/000 ریال حداقل پایه تاسیسات و تجهیزات/ صنعت- ارتباطات و فناوری اطلاعات
خدمات تعمیر و نگهداشت تجهیزات و نرم افزار سیستم مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.