تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

حفاظت الکترونیک تاسیسات انتقال گاز منطقه ۵ عملیات انتقال گاز استان فارس مناقصه شماره یک

شرایط آگهی

ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است. کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
حفاظت الکترونیک تاسیسات انتقال گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.