تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث ۳مورد ایستگاه cps افقی در روستاهای زیارت کلا وچناربن، ایویم هزارجریب نکا-تجدیدمناقصه
برگزار کننده : شرکت گاز استان مازندران
شرح کلی حوزه فعالیت : احداث ۳مورد ایستگاه cps افقی در روستاهای زیارت کلا وچناربن، ایویم هزارجریب نکا-تجدیدمناقصه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 883,103,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/02/16ساعت: 16:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ۳مورد ایستگاه cps افقی در روستاها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.