تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و اجرای دوربینهای پایش تصویری کنترل ترافیک و ملزومات مربوطه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 500/000/000 ریال
خرید ، نصب و اجرای دوربینهای پایش تصویری کنترل ترافیک و ملزومات مربوطه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.