تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۸۹ دستگاه پرینتر ۷۲ دستگاه دیتا پروژکتور به همراه پرده نمایش و ۵۵ دستگاه فتوکپی یک روزن ۴ دستگاه سه کاره و ۸ دستگاه پرده نمایش مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای
– خرید ۱۱۴ دستگاه رایانه با کلیه ،متعلقات ۴۰ دستگاه لپتاپ مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای
– خرید تجهیزات آموزشی مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده دو مرحله ای
– تکمیل آموزشگاه امام علی(ع) لادن سمنان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای
– احداث شش کلاسه نردین طرح شهید پناهی میامی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای
– احداث بخشی از اسکلت خوابگاه سوداغلن میامی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای
– تکمیل آموزشگاه ۲ کلاسه امروان دامغان (مناقصه عمومی)

شرایط آگهی

اعلام نشده
۷ عنوان مناقصه شامل : ۱- خرید ۸۹ دستگاه پرینتر ، ۷۲ دستگاه دیتا پروژکتور ، ۵۵ دستگاه فتوکپی ، پرده نمایش – ۲- خرید ۱۱۴ دستگاه رایانه ، ۴۰ دستگاه لپ تاپ – ۳ – خرید تجهیزات آموزشی – ۴ – تکمیل آموزشگاه – ۵- احداث مدرسه شش کلاسه – ۶- احداث بخشی از اسکلت خوابگاه – ۷- تکمیل آموزشگاه ۲ کلاسه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.