تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش سیم مسی اسقاط (به مقدار تقریبی ۱۰۰ تن) مازاد بر نیاز خود

شرایط آگهی

سپرده 11.800.000.000 ریال پرداخت هزینه کارشناس براورد قیمت پایه و چاپ اگهی های مزایده در جراید بر عهده برندگان و مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد از برندگان مزایده اخذ خواهد شد
فروش سیم مسی اسقاط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.