تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : دستورکار۲۰۱۰۵۰۶ احداث کابل زمینینقاط مختلف برق منطقه ۲
ضریب پلوس حداکثر۱۰%
ترجیحا پیمانکاران بومی استان خوزستان
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۵۱۳۶۰۰۰۱۱۲
برگزار کننده : امور برق منطقه ۲ اهواز
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

دستورکار2010506 احداث کابل زمینینقاط مختلف برق منطقه 2ضریب پلوس حداکثر10%ترجیحا پیمانکاران بومی استان خوزستان
دستورکار احداث کابل زمینی نقاط مختلف برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.