تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای دستورکار جابجایی پایه و شبکه فشار ضعیف قهاوند
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۷۰۰۹۰۰۰۶۱۳
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
محل تحویل : استان : همدان ، شهر : همدان

شرایط آگهی

تائید صلاحیت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان الزامی می باشد. کارفرما در تائید یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
اجرای دستورکار جابجایی پایه و شبکه فشار ضعیف قهاوند

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.