تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید ساندویچ پنل جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۰۱۴۰۰۰۷۱۵
برگزار کننده : شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : شیراز

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید ساندویچ پنل جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.