تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تعمیرات و رفع عیوب داخل چاهک اسانسورهای بیمارستان (۵ آسانسور)طبق شرح کار پیوست/صلاحیت فنی و ایمنی الزامی/پرداخت دو ماه پس از انجام و تایید کار
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۵۱۱۲۰۰۱۰۹۴
برگزار کننده : بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱واحد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : بندر ماهشهر

شرایط آگهی

تعمیرات و رفع عیوب داخل چاهک اسانسورهای بیمارستان (5 آسانسور)طبق شرح کار پیوست/صلاحیت فنی و ایمنی الزامی/پرداخت دو ماه پس از انجام و تایید کار
تعمیرات و رفع عیوب داخل چاهک اسانسورهای بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.