تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ساخت ۳۲ عدد قطعات سیستم لرزش کمپرسور گازی تقویت فشار گاز مارون ۳ و گاز و گازمایع ۴۰۰
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۳۰۷۹۰۰۱۸۰۱
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

کلیه مدارک درخواستی در آگهی مناقصه در قالب یک فایل pdf در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
ساخت ۳۲ عدد قطعات سیستم لرزش کمپرسور گازی تقویت فشار گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.