تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات سامانه های حفاظت الکترونیک ادارات گاز نواحی مهران،دهلران،بدره ایوان و لومار
برآورد مالی : ۴۳,۱۷۹,۵۵۹,۷۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,158,990,000 ریال هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.هزینه چاپ و تکثیر اسناد: 2.500.000 ریال و کتابچه های پیمان به مبلغ 4.000.000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد
خرید تجهیزات سامانه های حفاظت الکترونیک ادارات گاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.