تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری هوشمند الکترونیکی امور شمال سنندج شرکت توزیع برق کردستان

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,896,000,000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مندرج د راسناد هزینه نشر دو نوبت اگهی برعهده برنده می باشد
خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری هوشمند الکترونیکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.