تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیرات اساسی مدارس ۴۰۰ واحد بندر امام خمینی
مبلغ برآورد ۵۳۰٫۹۹۱٫۴۶۴٫۵۴۴ ریال

شرایط آگهی

داشتن حداقل رتبه 3 ابنیه و رتبه 4 تأسیسات و تجهیزات بصورت توأم از سازمان برنامه و بودجه کشور - مبلغ تضمین 16.619.829.291 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
تعمیرات اساسی مدارس ۴۰۰ واحد بندر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.