تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیرات رات اساسی منجر به PM ساختمانهای حمل یکسره ساختمانهای اداری، تعمیرگاه خشکی و دریایی اداره آموزش، مرکز اسناد، طب، ورزشی پمپاژخانه مسجد

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 18/949/624/000 ریال به جساب مندرج در اصل اگهی
تعمیرات اساسی منجر به PM ساختمانهای حمل یکسره ساختمانهای اداری، تعمیرگاه خشکی و دریایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.