تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری امور راهبری تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره) شبکه بهداشت اسلام آباد غرب

شرایط آگهی

سپرده شرکت درمناقصه 720/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104813494007 بانک صادرات شعبه مرکزی اسلام اباد
واگذاری امور راهبری تاسیسات بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.