تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت انجام کار از سازمان برنامه وبودجه کشور در یکی از رشته های ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات یا راه و ترابری و با رتبه حداقل ۵ الزامی ی باشد.
برگزار کننده : اداره کل ارتباطات وعلائم الکتریکی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاهها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.