تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و راه اندازی بی سیم دیجیتال سازمان آتش نشانی و معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز
برگزار کننده : معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ، نصب و راه اندازی بی سیم دیجیتال سازمان آتش نشانی و معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 14,071,000,000 ریال توضیحات تضمین : سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/01/17ساعت: 15:15
خرید ، نصب و راه اندازی بی سیم دیجیتال سازمان آتش نشانی و معاونت محیط زیست و خدمات شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.