تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه های مشک و ورزنه
برآورد اولیه ۱۹/۹۴۹/۰۲۸۷۰۲۳ ریال بر اساس فهارس بهای خاص اجرای علائم الکتریکی راه آهن سال ۱۴۰۱

شرایط آگهی

دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور در یکی از رشتههای ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات یا راه و ترابری و با رتبه حداقل 5 الزامی و همچنین دارای ظرفیت آزاد ،لازم تواما از نظر تعداد کار و مبلغ برآورد هزینه ارجاع کار می باشدمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 997/457401 ریال و مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می.باشد
نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.