تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید هواکش ۶۰در۶۰
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید هواکش ۶۰در۶۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 هزینه خرید اسناد : 1,500,000 مبلغ تضمین : 1,350,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/04/21ساعت: 10:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید هواکش ۶۰در۶۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.