تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش ضایعات تولیدی- ضایعات نسوز ۹ میلیون کیلوگرم

شرایط آگهی

مبلغ ضمانت 3.702.500.000 ریال - کلیه اشخاص حقوقیبازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به حساب 0111111100008 بنام شرکت فولاد هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزی و درخواست کتبی در ساعت اداری (بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل) - هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
فروش ضایعات تولیدی- ضایعات نسوز ۹ میلیون کیلوگرم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.