تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : برنامه نویسی و راه اندازی سیستم Recorder SOE سکوی SPD19D
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۰۳۴۰۰۶۵۹۱
برگزار کننده : شرکت نفت و گاز پارس
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
محل تحویل : استان : بوشهر ، شهر : عسلویه

شرایط آگهی

برنامه نویسی و راه اندازی سیستم Recorder SOE سکوی SPD19D
برنامه نویسی و راه اندازی سیستم Recorder SOE سکوی SPD19D

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.