تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای واحد دو گازی (G12 ) و بویلر بازیاب مربوطه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

شرایط آگهی

سپرده 1.606.493.480 ریال
تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای واحد دو گازی (G12 ) و بویلر بازیاب مربوطه نیروگاه سیکل ترکیبی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.