تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجیهزات تله متری ایستگاه پمپاژ و چاه های محمدشهر مربوط به پروژه آبرسانی به شهر بیرجند شامل:
تهیه، تامین، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات تله متری مجموعه چاه های آبرسانی محمد شهر شامل ۷ حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ محمدشهر به بیرجند

شرایط آگهی

تامین کننده می بایست دارای گواهی صلاحیت آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشد. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 750.000.000 (هفتصد و پنجاه میلیون) ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی - فیش واریزی به مبلغ 3.270.000 (سه میلیون و دویست و هفتاد هزار) ریال (شامل 3.000.000 ریال بابت هزینه اسناد و 270.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده) که باید به حساب شماره 4001107404019618 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد.
خرید تجیهزات تله متری ایستگاه پمپاژ و چاه ها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.