تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
مقاوم سازیجنوب بابل
شرح کلی حوزه فعالیت : مقاوم سازیجنوب بابل
برآورد مالی : ۱۱,۱۲۱,۰۲۶,۰۲۱

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 545,000 مبلغ تضمین : 1,057,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20 ساعت 11:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.