تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

رینگ مرحله دوم سال ۱۴۰۱نکا
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرح کلی حوزه فعالیت : رینگ مرحله دوم سال ۱۴۰۱نکا
برآورد مالی : ۴,۳۱۱,۰۷۹,۶۳۶

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 545,000 مبلغ تضمین : 432,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/21ساعت: 11:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ مرحله دوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.