تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

توسعه شهری فاز ۲نکا
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
شرح کلی حوزه فعالیت : توسعه شهری فاز ۲نکا
برآورد مالی : ۵,۳۶۹,۶۵۹,۲۶۷

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 545,000 مبلغ تضمین : 537,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 11:00
توسعه شهری فاز ۲

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.