تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید و پیاده سازی نرم افزار اسکادا اتوماسیون شبکه توزع برق استان ایلام
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید و پیاده سازی نرم افزار اسکادا اتوماسیون شبکه توزع برق استان ایلام

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 900,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 15:30
خرید و پیاده سازی نرم افزار اسکادا اتوماسیون شبکه توزیع برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.