تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر و نگهداشت تجهیزات و نرم افزار های سیستم های مانیتورینگ
برگزار کننده : شرکت گاز استان خراسان رضوی
شرح کلی حوزه فعالیت : تعمیر و نگهداشت تجهیزات و نرم افزار های سیستم های مانیتورینگ

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 808,050,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداشت تجهیزات و نرم افزار های سیستم های مانیتورینگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.