تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه ضبط مکالمات بی سیم ایستگاهی به همراه سرور مرکزی
برگزار کننده : اداره کل ارتباطات وعلائم الکتریکی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00
فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه ضبط مکالمات بی سیم ایستگاهی به همراه سرور مرکزی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.