تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی ۱۱ دستگاه سردخانه (بالا و زیر صفر)

شرایط آگهی

هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها و اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
واگذاری تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی ۱۱ دستگاه سردخانه (بالا و زیر صفر)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.