تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر، نگهداری و توسعه سیستمهای اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
بارورد ۸۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 4/075/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی داشتن رتبه 5 و یا بالاتر رشته تاسیسات و تجهیزات
تعمیر، نگهداری و توسعه سیستمهای اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.