تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۵ عنوان مناقصه شامل
– عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله ۱۲۳ در شهر جدید بهارستان – حداقل پایه ۵ رشته راه و ابنیه
– اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب و شبکه توزیع آب بلوک ۲۲۶ سایت کارگاهی و کارهای پراکنده ورزشی۵- پارک ۱۲۱-۱۲۲ و بلوک ۱۲۵- بلوار بهشت – پایه ۵ رشته آب
– عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله ۱۲۶ در شهر جدید بهارستان -پایه ۵ ابنیه
– عملیات اجرای و احداث پارک مرکزی محله ۲۲۲ و روشنایی گذرهای ۱۲۳-۱۲۵ در شهر جدید بهارستان – پایه ۵ ابنیه
– عملیات اجرایی روشنایی بلوار فرهنگ و پارک ۱۲۲و گذرها در شهر جدید بهارستان – پایه ۵ نیرو (برق- تاسیسات برقی)

شرایط آگهی

اعلام نشده
۵ عنوان مناقصه شامل عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله- اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب و شبکه توزیع آب -عملیات اجرایی روشنایی بلوار و…

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.