تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از موتورخانه و تأسیسات مکانیکی و برقی بخش تجاری” پروژه هتل پارتیا واقع در بلوار نهارخوران شهر گرگان

شرایط آگهی

مدت قرارداد : 12 ماه شمسی تضمین : 500/000/000 ریال
انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از موتورخانه و تأسیسات مکانیکی و برقی بخش تجاری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.