تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بهسازی سیستم روشنایی، الکتریکال و مکانیکال دکل های موجود در رمپ آشیانه و پاویون جمهوری اسلامی فرودگاه مهرآباد
برگزار کننده : اداره کل فرودگاه بین المللی مهراباد
شرح کلی حوزه فعالیت : بهسازی سیستم روشنایی، الکتریکال و مکانیکال دکل های موجود در رمپ آشیانه و پاویون جمهوری اسلامی فرودگاه مهرآباد

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 1,750,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه را قبل از روز بازگشایی تحویل واحد امور قراردادها و پیمان نمایید. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/21ساعت: 10:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی سیستم روشنایی ، الکتریکال و مکانیکال دکل های موجود در رمپ آشیانه و پاویون جمهوری اسلامی فرودگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.