تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

م م/۰۱/۰۳۷۵ مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاههای مخابراتی ناحیه اهواز
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرح کلی حوزه فعالیت : م م/۰۱/۰۳۷۵ مربوط به انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاههای مخابراتی ناحیه اهواز
برآورد مالی : ۱۰۴,۵۴۷,۰۶۰,۰۰۱

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,428,000 مبلغ تضمین : 5,227,353,000 ریال توضیحات تضمین : به اطلاع مناقصه گران محترم میرساند:برگزاری جلسه حضوری گشایش پاکات مورخ 1401/12/24 ساعت 8 صبح خواهد بود. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/21ساعت: 15:00
انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاههای مخابراتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.