تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبرنوری کابلهای دریایی
برگزار کننده : شرکت ارتباطات زیرساخت
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبرنوری کابلهای دریایی
برآورد مالی : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 هزینه خرید اسناد : 15,000,000 مبلغ تضمین : 11,400,000,000 ریال توضیحات تضمین : صرفاً ضمانتنامه بانکی زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/06/23ساعت: 12:00
خرید خدمات پشتیبانی و رفع خرابی فیبرنوری کابلهای دریایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.