تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مخزن گاز CO2 باظرفیت ۱۰تن افقی طبق مشخصات پیوست به انضمام لوازم و تجهیزات شامل(تابلو برق، چیلر ،اواپراتور، سیستم اندازه گیری وزن(باسکول)

شرایط آگهی

اعلام نشده
مخزن گاز CO2 باظرفیت ۱۰تن افقی شامل(تابلو برق، چیلر ،اواپراتور، سیستم اندازه گیری وزن(باسکول)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.