تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید۲۲قلم کالا مطابق شرح پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۲۲۸۸۰۰۶۰۶۰
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نام کالا : پچ پنل
تعداد : ۵۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : کابل شبکه
تعداد : ۲۶,۸۴۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : داکت سیم کشی
تعداد : ۸۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : داکت سیم کشی
تعداد : ۴۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : جک
تعداد : ۵۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : لوله ویسکومتر
تعداد : ۳۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : لوله ویسکومتر
تعداد : ۴۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : لوله ویسکومتر
تعداد : ۳۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : پیچ تنظیم، پیچ ضامن، پیچ مغزی
تعداد : ۴,۰۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
نام کالا : پیچ تنظیم، پیچ ضامن، پیچ مغزی
تعداد : ۴,۰۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

ارائه پیشنهادات فنی/مالی در سامانه ستاد الزامیست .هزینه حمل در صورت تایید یاعدم تایید بعهده فروشنده می باشد.خریدبصورت اعتباری می باشد.
خرید۲۲قلم کالا

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.