تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات
– تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مربوط به امور فنی مهندسی
– تامین خدمات سیمبانی با خودرو
– خدمات مربوط به نگهبانی و حراست

شرایط آگهی

مناقصه 56_1401 تاییدیه صلاحیت خدمات پیمانکاری دارای اعتبار در سال 1402 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی ب گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری HSE دارای اعتبار در سال 1402 از طرف اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی- مناقصه 57_1401 الف- دارای تاییدیه صلاحیت خدمات پیمانکاری مربوطه دارای اعتبار در سال 1402 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی ب دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری HSE دارای اعتبار در سال 1402 از طرف اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی مناقصه 106_1401دارای مجوز از مراکز انتظامی ناجا در سال 1402 در خصوص ارائه خدمات موضوع مناقصه ب دارای تائیدیه حراست شرکت توانیر ج دارای تاییدیه صلاحیت خدمات پیمانکاری مربوطه دارای اعتبار در سال 1402 از طرف اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی د دارای گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری HSE دارای اعتبار در سال 1402 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی..- هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود
واگذاری تامین نیروی انسانی جهت : ارائه خدمات مربوط به امور فنی مهندسی – تامین خدمات سیمبانی با خودرو – خدمات مربوط به نگهبانی و حراست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.