تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۳ عنوان مناقصه شامل :
واگذاری احداث و نگهداری از فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی شمال استان گلستان دارای پایه ۵ رشته کشاورزی تحویل تا ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ – بازگشایی از ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی شرق و غرب استان گلستان دارای پایه ۵ رشته کشاورزی تحویل تا ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ – بازگشایی از ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان دارای پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات تحویل تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ – بازگشایی از ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شرایط آگهی

تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی -
واگذاری احداث و نگهداری از فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی – بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.